Pillepas

Pillepas

Et pillepas eller en medicinattest er det dokument, som du på forlangende kan vise til myndighederne i det Schengen-land, du rejser i. Pillepasset dokumenterer, at den medbragte medicin er til dit eget brug.

Hvilken type medicin gælder det for?

Det er langt fra alle typer medicin, som kræver en attest. I de fleste tilfælde vil du frit kunne rejse rundt, som du plejer. Det kræver fx ikke attest at medbringe astmamedicin, gigtmedicin, hjertemedicin, hormoner, hudmidler og infektionsmedicin.

Som hovedregel er det kun meget kraftig medicin, som kræver et pillepas. Det er medicin, som indeholder stærke narkotiske stoffer. Stoffer, der virker euforiserende, og som påvirker centralnervesystemet. Det kan eksempelvis være sovemedicin, stærke smertestilende midler, der indeholder morfin og beroligende midler.

Vær opmærksom på, at kravet både kan gælde medicin på recept og i håndkøb. Det er indholdet af de virksomme stoffer i medicinen, det kommer an på. For at kunne få et pillepas, skal du have en recept fra lægen. Også selvom det drejer sig om medicin, der normalt er i håndkøb.

Der kan forekomme medicin, som ikke står på listen, men som alligevel kræver medicinattest. Er du i tvivl, så spørg din læge eller på apoteket.

Hvordan får jeg fat I et pillepas?

Alle landets apoteker udsteder pillepas og det er gratis at få dem udstedt. 
For at apoteket kan udstede et pillepas skal man medbringe medicin og pas. Attesten kan kun udstedes på det apotek, hvor medicinen er købt. Det tager noget tid at lave attesten, så sørg for at komme i god tid inden afrejse.

Der skal udstedes en attest for hvert euforiserende lægemiddel, man medbringer, og den er højst gyldig i 30 dage.

Du skal altid huske at medbringe dit pas og sygesikringsbevis, for at få en attest.

Vil du vide mere om pillepas

Læs mere her

Bestil dit pillepas online

Læs mere her

Læs mere om medicin på rejsen

Læs mere her